Europark 1069, 3530 Houthalen

Wij geven uw beton volume !

Vet Afscheiders

Vetafscheidingsinstallaties moeten geplaatst worden waar organische vetten en oliën voorkomen, bijvoorbeeld in grootkeukens, restaurants en vleesverwerkende bedrijven.

Ze hebben als taak de in het afvalwater voorkomende plantaardige en dierlijke vetten en oliën, alsook de bezinkende stoffen, achter te houden. Zodoende worden problemen als verstoppingen van afvoerbuizen en bijkomende geurhinder voorkomen en worden tevens de gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties ontlast.

Met een vetafscheidingsinstallatie worden enkel vrij afscheidbare vetten en oliën en slib (bezinksel) opgevangen.

 

Werking

Een vetafscheider functioneert op een volledig gravitaire wijze volgens het principe van de zwaartekracht. Op basis van hun verschil in dichtheid met water en plantaardige en dierlijke vetten, zetten de zware bestanddelen zich af op de bodem van de afscheider (slibvangruimte). De lichte bestanddelen, zoals vetten en oliën, drijven op hun beurt aan het wateroppervlak (afscheidingsruimte). Het van vetten en slib ontdane afvalwater wordt afgeleid naar de riolering, al dan niet met behulp van een opvoerpomp.
De vetlaag en de sliblaag gaan aandikken, daarom dient de vetafscheider op regelmatige tijdstippen geledigd te worden met een speciale ledigingswagen, die de totale inhoud van de vetafscheider afvoert.
De afscheider moet vóór de ingebruikname met water gevuld worden tot aan de overloop van de afvoer.

Met of zonder geïntegreerde slibvanger

Voor de vetafscheider bestaan er twee versies:

  • Met slibvanger: hier is een ruimte voorzien in de put voor het bezinken van het slib. Deze installatie kan eenvoudiger en sneller geplaatst worden dan een installatie met een afzonderlijke slibvanger
  • Zonder slibvanger: in dit geval dient een er een afzonderlijke slibvangput geplaatst te worden.

Capaciteitsbepaling

Download hier een document betreffende de grootte van de vetafscheider: capaciteitsbepaling.pdf

 

 

Contacteer Ons

+32 11 604096