Europark 1069, 3530 Houthalen

Wij geven uw beton volume !

Wetgeving regenwateropvang

De plaatsing van een hemelwaterput of regenwaterput is sinds 1 februari 2005 verplicht bij verordening van de Vlaamse regering (01/10/04), de zogenaamde VLAREM II wetgeving. Het algemeen uitgangsprincipe is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk moet gebruikt worden. Op onze website worden enkel richtcijfers weergegeven als algemene informatie, alle details en meest recente wetegeving kan u raadplegen via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: VMM.be: https://www.vmm.be/water/regenwater/wetgeving

In tweede instantie moet het resterende regenwater geïnfiltreerd of gebufferd worden. In laatste instantie mag pas een beperkt debiet vertraagd worden afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening moet aan dit principe te beantwoorden.

Algemene bepalingen

Het besluit is van toepassing:

 • op het bouwen of herbouwen (minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden) van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte > 75 m²
 • wanneer een horizontale dakoppervlakte met meer dan 50 m² wordt uitgebreid
 • bij het (her)aanleggen van een verharde grondoppervlakte > 200 m²

Uitzondering:

 • Gebouwen die worden gerealiseerd op een perceel kleiner dan 3 are, die worden uitgerust met een rieten dak of een groendak.
 • Verharde oppervlakken die nog voldoende infiltratie mogelijk maken. (vb grastegels), tot het openbaar domein. Of indien het hemelwater op natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren.

Procedure:

 • Een stedenbouwkundige vergunning wordt enkel afgeleverd wanneer op de plannen de plaatsing van een hemelwaterput is aangegeven.
 • Naast de exacte inplanting van de regenwaterput dient ook de inhoud van de hemelwaterput (in liters), de totale horizontale dakoppervlakte en de totale overige verharde grondoppervlakte in m² te worden vermeld.
 • De hemelwaterput dient aangesloten te worden op een operationele pompinstallatie, die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maakt.
 • Tot slot dienen ook de tappunten voor regenwater aangegeven te worden.

Volume van de put
Aan de hand van onderstaande tabel kan je bepalen hoe groot de regenwateropvang moet zijn. Op onze website worden enkel richtcijfers weergegeven als algemene informatie, alle details en meest recente wetegeving kan u raadplegen via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: VMM.be: https://www.vmm.be/water/regenwater/wetgeving

regenwaterputvolume 

 Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen.

 • Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m² moeten een hemelwaterput van minimum 5.000 liter voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die als minimum geldt in de verordening van 2004. Bij uitbreiding en verbouwing is geen nieuwe put vereist.
 • De meeste constructies moeten over een infiltratievoorziening beschikken.
 • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie of buffering verplicht;
 • Bij verkavelingen met de aanleg van nieuwe wegen zijn collectieve infiltratie- of buffervoorzieningen verplicht.

 

Contacteer Ons

+32 11 604096