Europark 1069, 3530 Houthalen

Wij geven uw beton volume !

Waterzuivering - kleinschalig

Bij kleinschalige waterzuivering worden er kleinschalige waterzuiveringsinstallaties voorzien bij woonzones, bedrijven of woningen waarvan het onmogelijk of te duur is om een aansluiting te maken met het rioleringsstelsel.

Voor de productie van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties werken we samen met Aquasystèmes. Aquasystèmes maakt deel uit van de beperkte groep producenten van kleinschalige zuiveringsinstallaties goedgekeurd door het Ministerie van het Waals Gewest. Onze systemen voldoen aan de EU-richtlijnen.

Neem eerst contact op met uw gemeente voordat u verdere stappen onderneemt. Zij zullen u vertellen welke administratieve stappen u dient te volgen en geven u aan welke subsidies beschikbaar zijn op het moment van plaatsing van de zuiveringsinstallatie.

Hebt u de grootte van de zuiveringsinstallatie al bepaald?
De berekening staat toe de dagelijks geproduceerde vervuiling te bepalen, dit wordt uitgedrukt in het aantal equivalente - bewoners (E.B.). >>> Berekening verkrijgbaar op aanvraag.

Waterzuivering door een I.B.A. Een I.B.A. heeft als grote voordeel dat het plaatsbesparend is. Het kan gemakkelijk in elke tuin worden ingegraven. De gangbare modellen van IBA's zijn vervaardigd uit hoogwaardige kunststof. Hun compactheid is de grootste troef. Ook in een I.B.A. wordt hetzelfde principe toegepast als in de grootschalige R.W.Z.I. of RioolWaterZuiveringsInstallatie. Aërobe bacteriën zorgen voor de afbraak van de afvalstoffen.

Werking van de waterzuiveringsinstallatie

1. Voorbezinking

Het grijs water (douche, lavabo, enzovoort) en het zwart afvalwater (toiletten) van de woning wordt naar dit compartiment afgevoerd. Hier bezinken de zware stoffen en worden ze vloeibaar gemaakt. Vervolgens loopt het vloeibare gedeelte gravitair naar de bioreactor.

2. Bioreactor

De heel kleine of opgeloste deeltjes die na de mechanische zuivering nog overblijven in het water, worden door aërobe bacteriën en micro-organismen afgebroken. Samen met toegevoerde zuurstof (dmv compressor) zorgt dit actieve slib ervoor dat de organische afvalstoffen worden afgebroken tot koolstofdioxide, stikstofgas en water. Deze biologische zuivering lijkt dus heel sterk op wat er in een natuurlijke waterloop gebeurt.

3. Nabezinking

In het nabezinktank wordt het bacterieel actieve slib gescheiden van het afvalwater. De airlift (dmv compressor) zuigt het bezonken slib op dat zich op de bodem bevindt en voert dat terug naar de voorbezinkingsruimte, waar het opnieuw wordt opgenomen in het zuiveringsproces.
Via de uitlaat komt het gezuiverde afvalwater terug in de natuur terecht.
Na behandeling wordt het gezuiverde water geloosd:

  • In oppervlaktewater
  • In een verzamelbekken

 

Contacteer Ons

+32 11 604096